Uwagi do aktów prawnych

EUROPA W RUCHU. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie...


Uwagi Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego (PKEOM), w imieniu Koalicji Klimatycznej, popierane przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), do Komunikatu Komisji do Parlamentu...

Uwagi do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach...


Uwagi Koalicji Klimatyczne do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w odpowiedzi na konsultacje ogłoszone 27 kwietnia 2017 r. Koalicja Klimatyczna z zadowoleniem przyjęła...

Uwagi do rozporządzeń OZE


Załącznik 1: Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. Załącznik...

Stanowisko ws. strategii energetycznej AIIB


Polska jest jednym z państw założycielskich Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. AIIB), który rozpoczął działalność operacyjną na początku tego roku. Obecnie instytucja ta...

w sprawie projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”...


Projekt „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (SOR) generalnie wpisuje się w prezentowane przez polityków i wiele kół gospodarczych pogląd, że unijna polityka klimatyczna jest groźna dla...

Uwagi do Projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy


Koalicja Klimatyczna docenia możliwość odniesienia się do propozycji zawartych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Formalny proces konsultacji założeń oraz projektów ustaw powinien być...

W sprawie stanowiska rządu do dokumentu UE „Wniosek dotyczący decyzji...


Koalicja Klimatyczna w pełni popiera opublikowany przez Komisję Europejską „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w...

Uwagi do projektu ustawy o efektywności energetycznej z dnia 5 lutego...


Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE1 ("EED") wymaga od państw członkowskich między innymi ustanowienia systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej, w wyniku których w...

Stanowisko członków Koalicji Klimatycznej w sprawie wybranych...


W naszej ocenie zreformowany system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) powinien zostać utrzymany jako podstawowy instrument redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz...

Stanowisko Koalicji Klimatycznej do projektu PEP 2050


Prezentowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 odbiega od standardów, jakim powinien odpowiadać dokument strategiczny. Opiera się na nieaktualnych danych i założeniach oraz niewłaściwej...

Wstępna opinia Koalicji Klimatycznej w sprawie Narodowego Programu...


Powstanie dokumentu „Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej” (NPRGN) należy uznać za istotny krok w kierunku strategicznego myślenia odnośnie przyszłości polskiej gospodarki. Ważnym jego...
Polub nasObserwuj nasFlickr