Uwagi do projektu ustawy o efektywności energetycznej z dnia 5 lutego 2016 r.

Uwagi do projektu ustawy o efektywności energetycznej z dnia 5 lutego 2016 r.


26 marca 2016

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE1 ("EED") wymaga od państw członkowskich między innymi ustanowienia systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej, w wyniku których w okresie 2014 – 2020 będą uzyskiwane oszczędności energii wynoszące 1,5% rocznie lub alternatywnych rozwiązań przynoszących analogiczne oszczędności energii. Polska zadeklarowała, że istniejący system białych certyfikatów zostanie utrzymany i zmodyfikowany, tak aby stanowił system zobowiązujący do efektywności energetycznej w rozumieniu EED. System białych certyfikatów wymaga jednak usprawnienia i dostosowania do wymagań EED.