Stanowisko Koalicji Klimatycznej do projektu PEP 2050

Stanowisko Koalicji Klimatycznej do projektu PEP 2050


18 września 2015

Prezentowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 odbiega od standardów, jakim powinien odpowiadać dokument strategiczny. Opiera się na nieaktualnych danych i założeniach oraz niewłaściwej ocenie sytuacji w energetyce krajowej i światowych trendach. Zdaniem Koalicji Klimatycznej przyjęcie z góry założenia, że za 35 lat nadal będzie dominować energetyka oparta na paliwach kopalnych i podporządkowanie temu całej filozofii dokumentu wskazuje na kierowanie się autorów bieżącym interesem politycznym, a nie strategiczną wizją rozwoju energetyki w Polsce do 2050 roku. Można sądzić, że wybiórcze traktowanie rozwoju jest celowe, o czym świadczy brak w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 roku scenariusza z dominującą pozycją energetyki odnawialnej, mimo takiego wniosku ze strony autorów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.1