w sprawie projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przekazanego przez Ministerstwo Rozwoju do konsultacji społecznych

w sprawie projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przekazanego przez Ministerstwo Rozwoju do konsultacji społecznych


29 lipca 2016

Projekt „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (SOR) generalnie wpisuje się w prezentowane przez polityków i wiele kół gospodarczych pogląd, że unijna polityka klimatyczna jest groźna dla polskiej gospodarki oraz należy dążyć do jej osłabienia. Mimo wielu pozytywnych, jednak rozproszonych elementów, ignoruje światowe trendy, które jednoznacznie wskazują, że transformacja w kierunku niskoemisyjnym jest przyszłością gospodarki. Dokument wyraźnie nie dostrzega konsekwencji wyników zeszłorocznego szczytu klimatycznego (COP21). Świat zdecydował się dążyć do dekarbonizacji gospodarek oraz poszukiwać nowych dróg rozwoju w obszarze zielonych technologii, efektywności energetycznej i zasobowej oraz bardziej zrównoważonej konsumpcji.