Uwagi do Projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy

Uwagi do Projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy


18 lipca 2016

Koalicja Klimatyczna docenia możliwość odniesienia się do propozycji zawartych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Formalny proces konsultacji założeń oraz projektów ustaw powinien być standardem przy pracach nad wszelkimi propozycjami legislacyjnymi opracowywanymi w urzędach centralnych, nawet jeśli później są składane pod obrady Sejmu w formie inicjatywy poselskiej. Organizacjom zrzeszonym w Koalicji Klimatycznej zależy na tym, by bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych zostało zapewnione przy jednoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej polskiej gospodarki2.. Tym samym, uważamy, że działania regulacyjne powinny być nakierowane na spełnienie tych dwóch celów.