Stanowisko ws. strategii energetycznej AIIB

Stanowisko ws. strategii energetycznej AIIB


11 sierpnia 2016

Polska jest jednym z państw założycielskich Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. AIIB), który rozpoczął działalność operacyjną na początku tego roku. Obecnie instytucja ta wypracowuje sektorową strategię energetyczną. Niestety, w wewnętrznej polityce dotyczącej informacji publicznej banku brakuje procedur dotyczących udziału społecznego w konsultacjach strategicznych dokumentów. W związku z tym apelujemy do polskich przedstawicieli w Radzie Gubernatorów i Radzie Dyrektorów banku o to, by wprowadził zgodny z Konwencją z Aarhus standard konsultacji społecznych dla obecnie wypracowywanej strategii energetycznej i wszystkich swoich dokumentów strategicznych. Domagamy się również, by strategia energetyczna wykluczała wsparcie dla technologii węglowych.