Wstępna opinia Koalicji Klimatycznej w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Wstępna opinia Koalicji Klimatycznej w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej


15 września 2015

Powstanie dokumentu „Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej” (NPRGN) należy uznać za istotny krok w kierunku strategicznego myślenia odnośnie przyszłości polskiej gospodarki. Ważnym jego elementem jest konieczność dbania o środowisko naturalne, w tym o ochronę klimatu. Dlatego NPRGN, będący interdyscyplinarnym, długoterminowym programem, powinien przyjąć status rządowego dokumentu strategicznego.