W sprawie stanowiska rządu do dokumentu UE „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania porozumienia paryskiego”

W sprawie stanowiska rządu do dokumentu UE „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania porozumienia paryskiego”


01 kwietnia 2016

Koalicja Klimatyczna w pełni popiera opublikowany przez Komisję Europejską „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu” (COM(2016) 062). Wyrażamy naszą głęboką nadzieję, że Rząd RP i inne państwa członkowskie również zajmą takie stanowisko, co pozwoli na podpisanie porozumienia przez Unię Europejską bez zbędnej zwłoki.