Stanowiska

Stanowisko Koalicji Klimatycznej w sprawie odpowiedzi na nakładające...


Unia Europejska przedstawiła swoją propozycję naprawy sytuacji po wstrząsach związanych z pandemią oraz przygotowania następnego pokolenia na kolejne wyzwania. Przedstawiony plan nadal wymaga jednak...

Stanowisko wobec rządowego Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy


Organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej z zainteresowaniem odebrały rozpoczęcie prac nad krajowym planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) do czego Koalicja Klimatyczna wzywała już od...

Polish Climate Coalition’s Position on the Necessity to Resign from...


Based on the results of scientific research and on the conviction that our generation has the moral and ethical responsibility to future generations, the Polish Climate Coalition calls on Polish...

Polska bez węgla do 2030


Stanowisko Koalicji Klimatycznej w sprawie konieczności odejścia Polski od spalania węgla do 2030 roku

Stanowisko ws. projektu polityki energetycznej Polski do roku 2040


Koalicja Klimatyczna przyjmuje z zadowoleniem podjęcie przez Rząd RP prac nad projektem Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. Brak strategii energetycznej utrudnia bowiem zarządzanie tym...

Rola lasów w ochronie klimatu


Lasy i inne ekosystemy lądowe mogą przyczyniać się do zmian stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki magazynowaniu węgla przez ekosystemy oraz ich zdolności do wychwytywania...

Stanowisko w sprawie Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach


Od 2 do 14 grudnia br. Polska będzie gospodarzem najważniejszego wydarzenia w skali globalnej – 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W grudniu 2015...

Opinia o projekcie polityki ekologicznej państwa 2030 (PEP 2030)


Koalicja Klimatyczna z entuzjazmem przyjęła informację o rozpoczęciu prac nad samodzielną Polityką Ekologiczną Państwa 2030. Problematyka ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami stanowi...
Polub nasObserwuj nasFlickr