Środowisko

Jaka polityka żywnościowa dla Warszawy?


CoopTech Hub, Warszawska Izba Gospodarcza, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie "Zostań w Polsce", Fundacja im. Heinricha Bölla oraz...

Podsumowanie 2023 roku w Koalicji Klimatycznej


Dziękujemy za 2023 rok! Za troskę o przyszłość, za dążenie do pogłębiania wiedzy, za poszukiwanie i wspieranie rozwiązań, które mogą zatrzymać zmiany klimatu i niszczenie środowiska, a wreszcie za...

Wzywamy do odbudowy zasobów przyrodniczych UE


55 polskich organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich apeluje do członków Parlamentu Europejskiego o poparcie Rozporządzenia UE w sprawie odtwarzania przyrody. Adresatami apelu są członkowie...