Uwagi do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Uwagi do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych


17 maja 2017

Uwagi Koalicji Klimatyczne do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w odpowiedzi na konsultacje ogłoszone 27 kwietnia 2017 r. Koalicja Klimatyczna z zadowoleniem przyjęła kompleksową propozycję wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce. Projekt ustawy co do zasady w prawidłowy sposób transponuje wymogi prawa Unii Europejskiej (w tym zwłaszcza Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych). Jednocześnie realizuje cele krajowe wyznaczane przez Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Prawidłowo wyznaczono podstawowy cel ustawy, jakim jest stymulowanie rozwoju elektromobilności poprzez określenie ram prawnych dla środków wsparcia budowy infrastruktury. Korzystne jest też tworzenie zachęt do zakupu pojazdów elektrycznych.