Raporty

Sadownicy wobec zmiany klimatu i jej skutków. Raport z badań z...


Coraz częstsze i dłuższe susze, późne przymrozki spowodowane łagodnymi zimami i wczesne rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego oraz wzrost częstości huraganowych wiatrów i opadów gradu to tylko niektóre...

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci


Choroby zakaźne, przewlekłe, cywilizacyjne czy psychiczne to tylko niektóre ze zdrowotnych konsekwencji kryzysu klimatycznego. Na utratę zdrowia, a nawet życia w obliczu postępującej zmiany klimatu...

Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski


Raport ostrzega, że jeśli nie osiągniemy celów Porozumienia Paryskiego i nie zatrzymamy wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie niższym niż 2°C, to nasze bezpieczeństwo żywnościowe – na...

Rolnictwo w obliczu suszy a bezpieczeństwo żywnościowe


Susze oraz ich wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych w Polsce, a także ocena WPR 2014-2020 i po 2020 pod kątem lepszej adaptacji krajowych gospodarstw rolnych do skutków zmian klimatu, w tym do...

Czy samorządy są gotowe na elektromobilność?


Przygotowanie i rola samorządów w rozwoju transportu niskoemisyjnego w myśl Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Strefa czystego transportu na Kazimierzu w Krakowie


Studium przypadku oraz wnioski dla samorządów i rządzących

Wpływ marnowania żywności na zmianę klimatu


Rosnąca ilość marnowanej żywności budzi coraz większe zaniepokojenie. Ponad 815 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu trwałego niedożywienia1. Jednocześnie od 30% do 50% całkowitej, pierwotnej...

Jak chronić klimat? Poradnik dla aktywistów


1.„Zmiana klimatu dotyczy nie tylko ekologów” 3 Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki 2. ACB budowania kampanii 11 Iwo Łoś, Fundacja Greenpeace Polska 3. Jak edukować,...

Polityka klimatyczna – fakty i mity


Polityka klimatyczna jest dość kontrowersyjnym tematem w Polsce. W mediach pojawia się wiele sprzecznych ze sobą komunikatów. Z jednej strony słyszymy, że klimat należy chronić. Z drugiej dochodzą...

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie


Wzrost śmiertelności z powodu fal upałów, coraz więcej poszkodowanych w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych czy kilkukrotne zwiększenie liczby zachorowań na boreliozę – to tylko niektóre...

Górnictwo – węglowa przyszłość czy sprawiedliwa transformacja?


ELEKTROMOBILNOŚĆ – druga fala elektryfikacji transportu


ELEKTROMOBILNOŚĆ – druga fala elektryfikacji transportu opracowanie dla Koalicji Klimatycznej dr Wojciech Szymalski Rozwój elektromobilności, czyli zwiększenie wykorzystania napędu i zasilania...

PROPOZYCJA CELÓW I ROCZNYCH LIMITÓW EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA...


Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych dla krajów członkowskich UE obejmują tzw. sektory non-ETS, tj. sektory nieobjęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. Są to sektor...
Polub nasObserwuj nasFlickr