Publikacje

Koalicja Klimatyczna przygotowuje, uzgadnia z członkami i przekazuje politykom stanowiska na temat przygotowanych przez rząd projektów strategii, programów i planów, a także odnośnie projektów ustaw lub decyzji, które mają być podjęte. Piszemy listy otwarte i apele, pod którymi często podpisują się też inne organizacje. Wypracowujemy także stanowiska problemowe, np. dotyczące konieczności odejścia Polski od węgla lub roli lasów w ochronie klimatu. We współpracy z ekspertami przygotowujemy też publikacje - briefingi, materiały informacyjne, raporty. Wszystkie te materiały odzwierciedlają poglądy i opinie koalicjantów na szereg tematów, składające się na spójną wizje rozwoju naszego kraju i Unii Europejskiej w kierunku neutralności klimatycznej

 

Polub nasObserwuj nasFlickr