Uwagi do aktów prawnych - artykuły

Stanowisko Koalicji Klimatycznej do projektu PEP 2050


Prezentowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 odbiega od standardów, jakim powinien odpowiadać dokument strategiczny. Opiera się na nieaktualnych danych i założeniach oraz niewłaściwej...

Stanowisko ws. strategii energetycznej AIIB


Polska jest jednym z państw założycielskich Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. AIIB), który rozpoczął działalność operacyjną na początku tego roku. Obecnie instytucja ta...

Uwagi do rozporządzeń OZE


Załącznik 1: Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. Załącznik...

Uwagi do Projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy


Koalicja Klimatyczna docenia możliwość odniesienia się do propozycji zawartych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Formalny proces konsultacji założeń oraz projektów ustaw powinien być...
Polub nasObserwuj nasFlickr