Zielona transformacja energetyki w Polsce. Co dalej?

Zielona transformacja energetyki w Polsce. Co dalej?

Zielona transformacja energetyki w Polsce. Co dalej?


19 marca 2024

25 marca eksperci, politycy i reprezentanci organizacji pozarządowych będą rozmawiać o tym, co udało się zrobić w obszarze transformacji energetyki w ciągu pierwszych 100 dni pracy nowego rządu, a także jakie kluczowe wyzwania czekają sektor energetyki w najbliższym czasie.

Zaproszeni paneliści to między innymi: Klaudia Jachira (Partia Zieloni), Gabriela Lenartowicz (Platforma Obywatelska), Miłosz Motyka (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Justyna Glusman (Fala renowacji), a także Robert Jeszke (Krajowy Ośrodek Bilansowania Zarządzania Emisjami), Dariusz Koc (Krajowa Agencja Poszanowania Energii) czy Zuzanna Nowak (The Opportunity Institute for Foreign Affairs). 

Moderatorami paneli eksperckich będą Patryk Strzałkowski (gazeta.pl) oraz Justyna Piszczatowska (green-news.pl).

Konferencja odbędzie się 25 marca w Teatrze Komedia (ul. Słowackiego 19a, Warszawa). 

—-------------------

Dołącz do nas i zapisz się!

Rejestracja dla uczestników możliwa jest po zgłoszeniu na adres sekretariat@koalicjaklimatyczna.org.

Po akredytacje dla dziennikarzy proszę zgłaszać się na adres b.rogala@koalicjaklimatyczna.org.

—---------------------

Tegoroczny luty był najgorętszy w historii pomiarów, a zarazem dziewiątym miesiącem z rzędu, w którym padał analogiczny rekord dla danego miesiąca. To świadectwo dramatycznego tempa zmiany klimatu, która dzieje się na naszych oczach. Dlatego cały świat, w tym Polska, musi ambitnie zwiększać wysiłki na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

"Neutralność energetyczna do 2050 r. jest osiągalna, lecz wymaga od nas niezwłocznego działania i wykorzystania wszystkich dostępnych możliwości. Aby ten  proces był społecznie sprawiedliwy i akceptowalny, aktywnie angażujemy przedstawicieli polityki, instytucji oraz organizacji pozarządowych, aby zapewnić bieżące monitorowanie i efektywną realizację celów" – powiedziała Beata Borowiec, rzeczniczka polityczna Koalicji Klimatycznej i główna organizatorka debaty.

Dla naszego kraju priorytetowe jest odejście od paliw kopalnych w energetyce, a chociaż proces ten jest już w toku, to nadal przed nami mnóstwo wyzwań w tym obszarze. Gotowość sprostania im jest kluczowa dla sukcesu transformacji polskiej energetyki, a stawką adekwatna odpowiedź naszego kraju na zmianę klimatu i poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"Lata zaniedbań wynikających z kupowania przez polityków czasu aby nie tracić elektoratu doprowadził do krytycznej sytuacji w energetyce w Polsce. Czas na radykalne zmiany w kierunku innego modelu energetyki, tj. rozproszonego z bardzo znacznym udziałem OZE z magazynami, dogłębną poprawą efektywności energetycznej i szerokim zastosowaniem elastycznego zarządzania energią"  – powiedział Andrzej Kassenberg, ekspert Koalicji Klimatycznej, współzałożyciel Fundacji Instytutu na Rzecz Ekorozwoju i opiekun merytoryczny jednego z paneli dyskusyjnych.

Podczas Konferencji odbędą się cztery sesje panelowe:

Polskie prawo klimatyczne. Dlaczego Polska potrzebuje ustawy o ochronie klimatu?

Rozszerzony system handlu emisjami. Co obejmie ETS2? Na co przeznaczymy te środki?

Efektywność energetyczna przede wszystkim. Jak przebiega realizacja Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków?

Model rynku energii przyszłości. Scentralizowany, rozproszony czy pośredni?

Debatanci porozmawiają m.in. o tym, dlaczego Polska potrzebuje ustawy o ochronie klimatu. 

“Polskie regulacje klimatyczne są mało ambitne i niewystarczające. Jako kraj musimy lepiej przygotować się na nieuniknione zmiany i przyjąć własną „mapę drogową" dojścia do neutralności klimatycznej. Pierwsze 100 dni nowego rządu to dobry moment na dyskusję, co z polską ustawą o ochronie klimatu” – mówi Wojciech Kukuła, Starszy prawnik w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i opiekun merytoryczny pierwszego panelu dyskusyjnego o prawie klimatycznym dla Polski.

Mowa będzie także o wyzwaniach związanych z wprowadzaniem rozszerzonego systemu handlu emisjami (tzw. ETS2), o kluczowej – choć niedocenianej – roli inwestycji w efektywność energetyczną budynków w procesie zielonej transformacji energetyki oraz przyszłości rynków energii. 

“Czym jest ETS2 i czym rózni się od ETS1? Co się zmieni dla klimatu, a co dla ludzi? Czym jest Społeczny Fundusz Klimatyczny i kto będzie jego beneficjentem? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w czasie debaty” – zapowiada Justyna Orłowska, ekspertka Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz opiekunka merytoryczna panelu o systemie handlu emisjami ETS2.

“Renowacje budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej to niższe koszty energii dla każdego, redukcja uzależnienia od importu paliw kopalnych, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i smogu. Wkrótce do Polski dotrą z UE nowe środki na ten cel, czas więc na poważną rozmowę o tym, jak najskuteczniej wykorzystać tę szansę. Już wydajemy na ten cel dużo pieniędzy, wkrótce... tę szansę i zadbać o osiągnięcie realnych efektów na dużą skalę” – powiedział Szymon Liszka, prezes zarządu w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i opiekun merytoryczny trzeciego panelu eksperckiego.

Organizatorem jest Koalicja Klimatyczna, a współorganizatorami Instytut na rzecz Ekorozwoju, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Partnerem wydarzenia jest Teatr Komedia w Warszawie.

Spotkanie będzie nagrywane i udostępnione na stronie i w mediach społecznościowych Koalicji Klimatycznej bezpośrednio po wydarzeniu. 

Szczegółowy program wraz z listą prelegentów dostępny jest tutaj.

—-------------------

Dołącz do nas i zapisz się!

Rejestracja dla uczestników możliwa jest po zgłoszeniu na adres sekretariat@koalicjaklimatyczna.org.

Po akredytacje dla dziennikarzy proszę zgłaszać się na adres b.rogala@koalicjaklimatyczna.org.
Przeczytaj również