Artykuły z Tagiem - efektywnośćenergetyczna

Dobre zmiany w systemie białych certyfikatów


Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej, który przewiduje m.in. szereg modyfikacji w mechanizmie stymulującym i wymuszającym projekty prooszczędnościowe u przedsiębiorców...

Efektywność po terminie


W piątek, 5 czerwca minął rok od przewidzianego terminu transpozycji Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (EED). Jeżeli rząd szybko nie zakończy prac nad projektem, grozi nam...

Sukces pisany węglem


Koalicja Klimatyczna z zadowoleniem przyjęła fakt, że przywódcy europejscy, w tym polska Premier Ewa Kopacz, zaakceptowali cele unijnej polityki klimatycznej do roku 2030. Jednocześnie Koalicja...

Greenpeace skarży polski program jądrowy


Fundacja Greenpeace Polska złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę dotyczącą Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), zatwierdzonego 28 stycznia 2014 przez Radę...