Artykuły z Tagiem - EUETS

Zielona transformacja energetyki w Polsce. Co dalej?


25 marca eksperci, politycy i reprezentanci organizacji pozarządowych będą rozmawiać o tym, co udało się zrobić w obszarze transformacji energetyki w ciągu pierwszych 100 dni pracy nowego rządu, a...

KE ogłosiła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych


Komisja Europejska przedstawiła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych krajów członkowskich w sektorach nieobjętych systemem EU ETS. Komunikat dotyczy podziału zobowiązań,...

KE zmienia system handlu uprawnieniami do emisji


Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Zapewnienia brzmią zachęcająco, jednak brakuje w nich konkretów.

Zmiany w systemie handlu emisjami CO2


8 lipca Parlament Europejski przyjął reformę systemu handlu emisjami (EU ETS), który zacznie funkcjonować od 2019 roku. Jest to krok w dobrym kierunku dla polityki klimatycznej. Niestety większość...

Unia energetyczna - polska inicjatywa, europejski plan?


Po decyzjach Rady Europejskiej w sprawie unii energetycznej, które zapadły 19 marca, Komisja Europejska może zacząć prace nad całym zestawem dokumentów i regulacji dotyczących między innymi struktury...