Konferencja "Zielona Transformacja Energetyki w Polsce. Co dalej?"

Konferencja

Konferencja "Zielona Transformacja Energetyki w Polsce. Co dalej?"


07 marca 2024

Polska, jako jeden z kluczowych graczy na mapie europejskiego sektora energetycznego, stoi w obliczu nieustannych zmian, zarówno technologicznych, jak i regulacyjnych. Celem konferencji jest analiza kolejnych działań zmierzających ku transformacji energetycznej w Polsce. W poniedziałek 25 marca spotkamy się w gronie interesariuszy ambitnej polityki klimatycznej i energetycznej Polski.

W dobie narastających problemów klimatycznych, coraz istotniejsza staje się współpraca organizacji środowiskowych, polityków, naukowców oraz instytucji w działania na rzecz ochrony klimatu. Tym razem łączymy siły z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Instytutem na rzecz Ekorozwoju. Wydarzenie stanowi rozwinięcie idei zawartych w Manifeście 100 Dni, przedstawionym przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Przewidujemy 4 panele dyskusyjne:

Polskie prawo klimatyczne. Dlaczego Polska potrzebuje ustawy o ochronie klimatu?

Rozszerzony system handlu emisjami. Co obejmie ETS2? Na co przeznaczymy te środki?

Efektywność energetyczna przede wszystkim. Jak przebiega realizacja Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków?

Model rynku energii przyszłości. Scentralizowany, rozproszony czy pośredni?

Moderacja: Patryk Strzałkowski (Gazeta.pl) oraz Justyna Piszczatowska (Green-news.pl)

Nagranie z wydarzenia zostanie udostępnione na stronach internetowych partnerów oraz Koalicji Klimatycznej.