Autorzy

Podcast o klimacie – rozmowy dla klimatu i przyrody


W “Podcaście o klimacie” wspólnie z ekspertami poszukujemy najlepszych rozwiązań, ale też wskazujemy drogi, którymi nie warto podążać w walce ze zmianami klimatu.“Podcast o klimacie” tworzy Koalicja...

Jaka polityka żywnościowa dla Warszawy?


CoopTech Hub, Warszawska Izba Gospodarcza, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie "Zostań w Polsce", Fundacja im. Heinricha Bölla oraz...

Stanowisko wobec energetyki gazowej w Polsce


Koalicja Klimatyczna wzywa polskich polityków wszystkich opcji do podjęcia działań na rzecz ograniczenia roli gazu kopalnego w transformacji energetycznej Polski, w tym zaprzestania traktowania go...

Zielona Transformacja Energetyki – obejrzyj na YT


25 marca eksperci, politycy i reprezentanci organizacji pozarządowych spotkali się na konferencji "Zielona Transformacja Energetyki w Polsce. Co dalej?" Rozmawiali o tym, co udało się zrobić w...

Zielona transformacja energetyki w Polsce. Co dalej?


25 marca eksperci, politycy i reprezentanci organizacji pozarządowych będą rozmawiać o tym, co udało się zrobić w obszarze transformacji energetyki w ciągu pierwszych 100 dni pracy nowego rządu, a...