Stanowisko wobec rządowego Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy

Stanowisko wobec rządowego Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy


14 lutego 2020

Organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej z zainteresowaniem odebrały rozpoczęcie prac nad krajowym planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) do czego Koalicja Klimatyczna wzywała już od kilku lat. Deficyt wody – zarówno dla ludzi, jak i dla rolnictwa, przemysłu oraz systemu przyrodniczego Polski – jest prawdopodobnie największym zagrożeniem, jakie dla naszego kraju niesie za sobą antropogeniczna zmiana klimatu. Dlatego przygotowanie programu, który wskazywałby niezbędne kierunki działań mające do tego przygotować należy uznać za niezwykle pilne.