Rola lasów w ochronie klimatu

Rola lasów w ochronie klimatu


07 grudnia 2018

Lasy i inne ekosystemy lądowe mogą przyczyniać się do zmian stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki magazynowaniu węgla przez ekosystemy oraz ich zdolności do wychwytywania dodatkowego węgla z atmosfery. Wycinka, degradacja lasów powodowana złym zarządzaniem nimi skutkuje wzrostem emisji. Gospodarka leśna powinna być prowadzona w sposób, który zapewni, że użytkowanie lasów i terenów leśnych nie będzie powodować dodatkowej emisji gazów cieplarnianych. Należy też tworzyć warunki do ochrony istniejących, powstawania nowych i odtwarzania zniszczonych lasów, co może pomóc w usuwaniu nadmiaru CO2 z atmosfery. Tym niemniej, choć stabilne ekosystemy leśne pełnią ważną rolę w ochronie klimatu, to w opinii Koalicji Klimatycznej jest to jedynie rola uzupełniająca. Podstawą dla powstrzymania zmiany klimatu jest bowiem ograniczenie emisji, odejście od spalania paliw kopalnych i zapewnienie, że gospodarka będzie miała charakter zeroemisyjny.