Stanowisko w sprawie Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach

Stanowisko w sprawie Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach


08 listopada 2018

Od 2 do 14 grudnia br. Polska będzie gospodarzem najważniejszego wydarzenia w skali globalnej – 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W grudniu 2015 r. krokiem milowym w światowej polityce klimatycznej było przyjęcie Porozumienia Paryskiego podczas COP21, które weszło w życie 4 listopada 2016 r. Wynik negocjacji tegorocznego szczytu klimatycznego w Katowicach (COP24) w ogromnej mierze zadecyduje o jego wdrożeniu i rzeczywistej woli wypełnienia przez społeczność międzynarodową określonych w Paryżu celów m.in. we wszystkich obszarach: redukcji emisji, transferu technologii, finansowania, adaptacji i budowania potencjału instytucjonalnego. Koalicja Klimatyczna oczekuje, że polskie przewodnictwo w trakcie COP24 pozwoli osiągnąć następujące cele: ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej znacznie poniżej 2°C w porównaniu do poziomu przedindustrialnego oraz podejmowanie wysiłków mających na celu zahamowanie tego wzrostu na poziomie 1,5°C. Mimo że decyzje na szczytach klimatycznych podejmowane są na zasadzie konsensusu przez wszystkie strony wiele zależy od Prezydencji i Prezydenta konferencji.