Opinia o projekcie polityki ekologicznej państwa 2030 (PEP 2030)

Opinia o projekcie polityki ekologicznej państwa 2030 (PEP 2030)


28 września 2018

Koalicja Klimatyczna z entuzjazmem przyjęła informację o rozpoczęciu prac nad samodzielną Polityką Ekologiczną Państwa 2030. Problematyka ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami stanowi odrębną całość o ujęciu horyzontalnym. Dlatego łączenie jej z problematyką sektora energii, jak miało to miejsce ostatnio, było niepożądane i powodowało, że skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody nie były możliwe.