Polska bez węgla do 2030

Polska bez węgla do 2030


21 maja 2019

Stanowisko Koalicji Klimatycznej w sprawie konieczności odejścia Polski od spalania węgla do 2030 roku

Opierając się na wynikach badań naukowych, a także na przekonaniu o moralnej i etycznej odpowiedzialności obecnej generacji wobec przyszłych pokoleń, Koalicja Klimatyczna wzywa polskich polityków wszystkich opcji politycznych do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku.