Stanowisko ws. projektu polityki energetycznej Polski do roku 2040

Stanowisko ws. projektu polityki energetycznej Polski do roku 2040


15 stycznia 2019

Koalicja Klimatyczna przyjmuje z zadowoleniem podjęcie przez Rząd RP prac nad projektem Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. Brak strategii energetycznej utrudnia bowiem zarządzanie tym sektorem i może stać się przyczyną problemów gospodarczych oraz utrudnić realizację przez nasz kraj zobowiązań wynikających z ratyfikacji Porozumienia Paryskiego do Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmiany Klimatu. Niestety, przedstawiony projekt został oceniony negatywnie przez Koalicję Klimatyczną.