Rolnictwo w obliczu suszy a bezpieczeństwo żywnościowe

Rolnictwo w obliczu suszy a bezpieczeństwo żywnościowe


26 czerwca 2019

Susze oraz ich wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych w Polsce, a także ocena WPR 2014-2020 i po 2020 pod kątem lepszej adaptacji krajowych gospodarstw rolnych do skutków zmian klimatu, w tym do susz

Dr inż. Marek Zieliński
Mgr inż. Jolanta Sobierajewska

Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych IERIGŻ-PIB