Strefa czystego transportu na Kazimierzu w Krakowie

Strefa czystego transportu na Kazimierzu w Krakowie


30 maja 2019

Studium przypadku oraz wnioski dla samorządów i rządzących

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dla Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego przez Fundację Frank Bold.

Autorzy:
Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor, Fundacja Frank Bold Katarzyna Kluczka, Młodszy Prawnik, Fundacja Frank Bold