Wpływ marnowania żywności na zmianę klimatu

Wpływ marnowania żywności na zmianę klimatu


05 października 2018

Rosnąca ilość marnowanej żywności budzi coraz większe zaniepokojenie. Ponad 815 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu trwałego niedożywienia1. Jednocześnie od 30% do 50% całkowitej, pierwotnej produkcji rolnej nie tra- fia do konsumpcji2. Ocenia się, że w skali świata powstaje ponad 1,6 miliarda ton odpadów żywnościowych, z czego aż 81% (blisko 1,3 miliarda ton) to jadalne części pożywie- nia. Znaczne ograniczenie marnowania żywności z pewno- ścią umożliwiłoby znaczące zmniejszenie skali, a być może nawet zlikwidowanie problemu głodu na świecie. Dlatego kwestia marnowania żywności to nie tylko problem eko- nomiczny i ekologiczny, ale także etyczny. Autor: dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW Projekt graficzny, skład i łamanie: Studio Chaotyczne Copyright by Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki październik 2018, Warszawa