Podsumowanie 2023 roku w Koalicji Klimatycznej

Podsumowanie 2023 roku w Koalicji Klimatycznej

Podsumowanie 2023 roku w Koalicji Klimatycznej


05 stycznia 2024

Dziękujemy za 2023 rok! Za troskę o przyszłość, za dążenie do pogłębiania wiedzy, za poszukiwanie i wspieranie rozwiązań, które mogą zatrzymać zmiany klimatu i niszczenie środowiska, a wreszcie za gesty – wielkie i małe – które prowadzą do ich ochrony! Jak nigdy dotąd, prawdziwe jest powiedzenie, że przyszłość leży w naszych rękach, dlatego w 2024 roku życzymy wszystkim nadziei na lepsze jutro i odwagi, by o nie walczyć.

Dziękujemy Wam też za towarzyszenie naszym działaniom w 2023 roku i śledzenie kluczowych wydarzeń związanych z ochroną środowiska i klimatu. 

W minionym roku:

→ nasi eksperci zasilili grono ekspertów walczących z dezinformacją na temat klimatu w Klimatycznej Bazie Wiedzy, darmowym narzędziu online, zawierającym najnowszą wiedzę o zmianach klimatu 

Więcej tutaj: https://klimatycznabazawiedzy.org/

→ w marcu poznaliśmy podsumowanie szóstego raportu IPCC, zbierającego wiedzę naukowców z całego świata na temat kondycji naszej planety. Tym razem wnioski były niezwykle niepokojące: zdążyliśmy zmienić klimat Ziemi w znaczący sposób, a emisje nadal rosną. Dramatycznie kurczy nam się czas, by uniknąć katastrofalnych konsekwencji. Nie zapominajmy jednak, że autorzy podkreślali – rozwiązania są dostępne, a czas na ich zastosowanie się kurczy, ale jeszcze go mamy! 

Więcej tutaj:https://koalicjaklimatyczna.org/ipcc-podkresla-dzialamy-za-wolno-a-zmiana-klimatu-przyspiesza

→ w lecie przekonywaliśmy, by Prawo odbudowy zasobów przyrodniczych (znane jako Nature Restoration Law) zostało przyjęte w Unii Europejskiej. Te przepisy – mimo, że określają cele i terminy odtwarzanie zniszczonej europejskiej przyrody – nie miały poparcia większości europarlamentarzystów z Polski. Ostatecznie w listopadzie Parlament i Komisja Europejska oraz kraje członkowskie porozumiały się w sprawie tego prawa. To wspaniałe wieści dla przyrody, bo dziś ponad 80 proc. siedlisk jest w złym stanie. Dobre są jednak także dla nas, bo przepisy będą chronić i sprzyjać regeneracji zasobów wody pitnej, żywności i czystego powietrza w Europie. Są też korzystne dla portfeli – bo długofalowe korzyści ekonomiczne mają przewyższyć koszty wdrożenia Nature Restoration Law. 

→ w sierpniu Koalicja Klimatyczna, 87 innych organizacji pozarządowych, 15 jednostek naukowych i naukowców oraz cały Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej połączyli siły przed wyborami. Przygotowaliśmy 16 postulatów dla nowego rządu. O co w nich chodziło? O rozwiązania dla ludzi, przyrody i klimatu możliwe do wdrożenia w pierwszych 100 dni rządu. Nasze wysiłki nie ustały z ogłoszeniem wyników wyborów – teraz dążymy do ich realizacji i odliczamy 100 dni! 

Więcej tutaj:https://koalicjaklimatyczna.org/manifest-100-dni-dla-polskiej-przyrody-i-klimatu

→ “Potrzebujemy nowej większości dla przyrody i klimatu” – przekonywaliśmy tuż przed wyborami razem z organizacjami: Akcja Demokracja, Lasy i Obywatele, Inicjatywa Dzikie Karpaty, Client Earth Prawnicy dla Ziemi oraz Compassion Polska. Wybory za nami, ale większość dla przyrody i klimatu nadal jest Polsce potrzebna :)

Więcej tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=iPgXRsRfp5A

→ Ogłosiliśmy Apel o Pakt Społeczny dla Polskiego Rolnictwa, a wspólnie z nami za lepszą przyszłością rolnictwa optowały: Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Rolnictwo dla Przyrody oraz Koalicja Stop Fermom Przemysłowym. 

Więcej tutaj: https://koalicjaklimatyczna.org/rolnictwo-to-nasza-wspolna-sprawa-czas-na-pakt-spoleczny-dla-polskiego-rolnictwa

→ Pojechaliśmy też do Rzeszowa, gdzie razem z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz pierwszy zorganizowaliśmy Ogólnopolską Debatę Nasza Planeta Nasza Wspólna Przyszłość. Temperatura sporu była wysoka, zresztą nie tylko ona. Najwyższej próby była także jakość argumentów na rzecz reformy systemu żywności w Polsce przedstawiana przez naszych debatantów.

Więcej tutaj: https://koalicjaklimatyczna.org/nasza-planeta-nasza-wspolna-przyszlos

→ Specjalnie dla Was śledziliśmy też Szczyt Klimatyczny COP28, nasłuchiwaliśmy i analizowaliśmy wnioski. I co? Ten Szczyt był kontrowersyjny, ciągle mierzył się z zarzutami hipokryzji, ale po raz pierwszy przyniósł bardzo ostrożne, ale i niezwykle istotne, wezwanie do ograniczania zużycia paliw kopalnych. Mimo lobbingu państw zaangażowanych w wydobycie paliw kopalnych. 

Więcej tutaj: https://koalicjaklimatyczna.org/greenwashing-czy-ambitna-zmiana-kursu-co-przyniesie-szczyt-klimatyczny-cop28

To był także pierwszy COP w historii, który oceniał własną skuteczność. I okazało się, że przed Porozumieniem Paryskim w 2015 roku ludzkość była na drodze do ogrzania atmosfery o ponad 3 stopnie Celsjusza przed końcem stulecia, ale jeśli wdrożymy ogłoszone od tego czasu polityki klimatyczne, wzrost ma zmniejszyć się do 2,5-2,9°C. 

Pamiętajmy o naszej sprawczości, gdy będziemy czytać, że  2023 rok pobił wszelkie rekordy temperatury w historii pomiarów,odnotowano w nim też najszybszy wzrost poziomu morza, najwyższe temperatury powierzchni oceanów czy najniższy maksymalny zasięg lodu morskiego na półkuli południowej. !

Nadal możemy przyspieszyć działania na rzecz przyrody i klimatu i  zatrzymać katastrofę! Jeszcze raz życzymy tego nam wszystkim w nadchodzącym 2024 roku!!