Artykuły z Tagiem - IPCC

Podsumowanie 2023 roku w Koalicji Klimatycznej


Dziękujemy za 2023 rok! Za troskę o przyszłość, za dążenie do pogłębiania wiedzy, za poszukiwanie i wspieranie rozwiązań, które mogą zatrzymać zmiany klimatu i niszczenie środowiska, a wreszcie za...
By: UNclimatechange

COP20 – duże nadzieje w pierwszym dniu negocjacji


Od 1 grudnia przez kolejne dwa tygodnie oczy całego świata będą zwrócone na Limę, która jest tegorocznym gospodarzem 20. Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Klimatu – COP20.

Ochrona klimatu oznacza korzyści


Tak mówi najnowsza część piątego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), dotycząca możliwości ograniczenia naszego wpływu na klimat, przedstawiona 13 kwietnia w Berlinie. Koalicja...

Jak rozmawiać ze społeczeństwem o klimacie?


Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Polską Akademią Nauk, Fundacją im. Heinricha Bölla oraz Koalicją Klimatyczną zorganizowali wspólnie w październiku międzynarodową konferencję: „Nauka o zmianach...