„Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość"

„Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość

„Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość"


17 listopada 2023

5 grudnia, podczas I Ogólnopolskiej Debaty „Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość" eksperci, politycy, aktywiści i studenci będą rozmawiać o konieczności zmian w systemie produkcji żywności, w taki sposób, by zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, chronić zdrowie ludzi, przyrodę i nie szkodzić klimatowi.

Na ratunek dla planety jeszcze nie jest za późno, ale nie możemy dłużej zwlekać – to hasło towarzyszyć będzie ogólnopolskiej debacie z udziałem ekspertów, aktywistów, młodych ludzi, polityków, przedstawicieli firm z sektora rolno-spożywczego oraz samorządowców. Będą rozmawiać o wyzwaniach klimatycznych i środowiskowych, przed jakimi stanęła ludzkość, a zwłaszcza wyzwaniach dla rolnictwa i sektora produkcji żywności w Polsce.

Dlaczego klimat i rolnictwo? Z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego to największe wyzwanie, przed którym dzisiaj stoimy, rozstrzygające o tym, czy zostawimy naszym dzieciom i wnukom bezpieczny świat, czy też zniszczymy go w takim stopniu, że być może nie będą mogły w tej nowej rzeczywistości żyć. A dlaczego rolnictwo? Ponieważ bez bezpieczeństwa żywnościowego przetrwanie cywilizacji, przetrwanie gatunku ludzkiego, nie będzie możliwe.  – powiedział Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, profesor SGGW i opiekun merytoryczny debaty.  – Rolnictwo jest specyficznym sektorem z punktu widzenia ochrony klimatu i zmiany klimatu. Z jednej strony jest najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu dlatego, że wszystkie czynniki produkcji rolnej – temperatury średnie, maksymalne, minimalne, wielkość, rozkład opadów – to są czynniki decydujące o możliwości prowadzenia działalności rolniczej i jej efektywności. Z drugiej strony rolnictwo bardzo oddziałuje na klimat. Jest źródłem (według różnych szacunków) od 12 do 14% emisji gazów cieplarnianych, które odprowadzane są do środowiska, do atmosfery w wyniku działalności człowieka. To pokazuje, że bez działań w rolnictwie po prostu nie da się osiągnąć neutralności klimatycznej i nie da się ochronić klimatu.

Trzy sesje panelowe poprzedzą wystąpienia opiekunów merytorycznych oraz studentów i aktywistów młodego pokolenia. Głos młodych reprezentować będą Gabriela Karaś, studentka kierunku Zarządzanie z WSIiZ w Rzeszowie; Iwona Stawarz, studentka kierunku Environmental Protection and Management z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kacper Blok reprezentujący Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Opiekunem merytorycznym sesji I pt. „System produkcji żywności do kapitalnego remontu" będzie profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek. Jałowienie gleb, znikanie owadów zapylających, szkodliwy wpływ ferm przemysłowych i upraw monokultorowych na przyrodę i klimat będą przedmiotem tej sesji panelowej.  

Sesja II „Bioróżnorodność – przyszłość rolnictwa czy utopia?" pod merytoryczną opieką prof. UJ dr hab. Pauliny Kramarz skupi się na tym jak uprzemysłowienie rolnictwa, zanieczyszczenie pestycydami i nawozami sztucznymi oraz nadmierne zużycie wody słodkiej wpływa na przyrodę i środowisko naturalne. Wskaże też rozwiązania sprzyjające ochronie dzikich siedlisk w pobliżu terenów uprawnych i zwiększeniu bioróżnorodności ekosystemów rolnych. 

Debatę zamknie sesja pt. „Polskie rolnictwo wobec wyzwań klimatycznych", której opiekunem merytorycznym jest dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW. Sesja skupi się na wpływie zmiany klimatu na jakość i wielkość plonów rolniczych, rozwiązaniach na rzecz zwiększania odporności rolnictwa na skutki zmiany klimatu i wyzwaniach związanych z koniecznością transformacji tego sektora. 

Zaproszeni paneliści to między innymi: dr Barbara Baj-Wójtowicz, wykładowczyni Uniwersytetu w Oxfordzie i wiceprezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa; dr hab. Paweł Kowal; Michał Kołodziejczak, Poseł na Sejm, założyciel ruchu społeczno-politycznego Agrounia, Maria Staniszewska z Polskiego Klubu Ekologicznego;, dr hab. Andrzej Bobiec;  Daria Gosek-Popiołek, Posłanka na Sejm i działaczka społeczna; Marta Jarosz, współzałożycielka organizacji Rolnictwo dla klimatu; dr hab. inż. Jerzy Kozyra oraz Bartosz Romowicz, Poseł na Sejm.

Debatanci wspólnie będą szukać rozwiązań oraz postulatów, które mogą uratować lepsze jutro naszych dzieci i wnuków. Wydarzenie jest częścią kampanii Koalicji Klimatycznej w ramach Manifestu 100 Dni, wskazującej wytyczne i rekomendacje dla polskiej przyrody i klimatu, możliwe do zrealizowania w ciągu 100 dni po wyborach parlamentarnych.

Debata organizowana jest wspólnie przez Koalicję Klimatyczną oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Udział w debacie jest otwarty pod warunkiem rejestracji. 

Wszystkie informacje na temat debaty oraz szczegółowy program znajdą Państwo TUTAJ.