Artykuły z Tagiem - dokument

Uwagi Koalicji do polityki energetycznej Polski do 2050 roku


Zdaniem ekspertów Koalicji Klimatycznej „Polityka energetyczna Polski do 2050 roku” powinna uwzględniać rolę, jaką rodzime zasoby odnawialne (m.in. wiatr i słońce) mogą odgrywać w zmniejszeniu...

Szansa na dobry klimat dla UE


Komisja Europejska przedstawiła „Białą księgę” dotyczącą unijnej polityki klimatycznej do roku 2030. Koalicja Klimatyczna zaapelowała w związku z tym o przyjęcie ambitnych celów w zakresie...

Koalicja Klimatyczna komentuje nowy projekt ustawy o OZE


Koalicja Klimatyczna wnioskuje o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 12.11.2013 r. i szybki powrót do prac nad projektem Ustawy o OZE z dnia 4.10.2012...

COP19 poniżej oczekiwań, ale jest szansa na porozumienie


Światowe porozumienie klimatyczne nadal jest możliwe. W końcowym dokumencie udało się zawrzeć konkretne kroki, które wszystkie państwa powinny podjąć w ciągu najbliższych dwóch lat.

Ekolodzy chcą rozmawiać z rządem o energetyce


Departament Analiz Strategicznych przy Kancelarii Premiera opublikował dokument „Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060”. Organizacje skupione w Koalicji Klimatycznej mają...

Polska premiera filmu „Thin ice”


Koalicja Klimatyczna wspólnie z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Klubu Ekologicznego zorganizowała debatę „Stąpając po cienkim lodzie” połączoną z premierowym pokazem filmu „Thin ice” w Polsce. Pokaz...