Szansa na dobry klimat dla UE

Szansa na dobry klimat dla UE

Szansa na dobry klimat dla UE


22 stycznia 2014

Komisja Europejska przedstawiła „Białą księgę” dotyczącą unijnej polityki klimatycznej do roku 2030. Koalicja Klimatyczna zaapelowała w związku z tym o przyjęcie ambitnych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej.

„Komisja zaproponowała redukcję emisji o 40% (w porównaniu z poziomem z roku 1990) oraz wzrost udziału odnawialnej energii do 27%. - To zdecydowanie mniej niż jest potrzebne i możliwe z gospodarczego, technologicznego, finansowego i społecznego punktu widzenia” – ocenia Urszula Stefanowicz koordynator Koalicji Klimatycznej.

Koalicja Klimatyczna apeluje o przyjęcie trzech wiążących celów do roku 2030 dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% w stosunku do 1990 roku, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) do 45% i zmniejszenia konsumpcji energii o 40% w stosunku do 2005 roku. Ambitne cele są konieczne jeśli UE chce rzeczywiście działać na rzecz ochrony klimatu. Zdaniem KK wyznaczenie stabilnych ram unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 jest konieczne do budowania konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki o wysokiej efektywności wykorzystania zasobów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że cel dla Unii Europejskiej nie jest jednoznaczny z celem poszczególnych krajów. Cele UE będą musiały być podzielone między państwa członkowskie w sposób uwzględniający ich specyfikę energetyczną i uwarunkowania gospodarcze.

„W 2012 roku wydaliśmy w Polsce osiemdziesiąt miliardów złotych na import ropy i gazu, pięć razy więcej niż dziesięć lat wcześniej” – mówi Tobiasz Adamczewski, ekspert ds. klimatu i energii w WWF Polska. „Coraz więcej też sprowadzamy węgla kamiennego. Wydajemy równowartość 5 procent naszego PKB na zakup surowców energetycznych i tym samym zasilamy inne, konkurujące z nami wschodnie gospodarki. Polityka klimatyczno-energetyczna UE jest szansą na odwrócenie tego trendu. Dlatego oprócz celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, długoterminowe cele związane z poprawą efektywności energetycznej i zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii są tak ważne”.

„Dokument, który przedstawiła KE wskazuje, że przeciwdziałanie zmianom klimatu nadal pozostaje priorytetem Unii Europejskiej” – mówi Zbigniew Karaczun prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręgu Mazowieckiego, ekspert Koalicji Klimatycznej. „Kraje członkowskie widzą w polityce klimatycznej instrument dla zwiększenia ich bezpieczeństwa energetycznego i poprawy konkurencyjności. Pora abyśmy również w Polsce spojrzeli na ochronę klimatu w ten sposób. Powinniśmy się wspólnie zastanowić, w jaki sposób przenieść cele ustalone dla całej UE na grunt krajowy, tak, aby wsparło to rozwój polskiej gospodarki i sprzyjało poprawie jakości życia Polaków. To zdaniem Koalicji Klimatycznej będzie znacznie lepsze i skuteczniejsze działanie niż bezustanne i bezmyślne blokowanie działań Unii w tym zakresie”.