Artykuły z Tagiem - cel

OZE zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski


Koalicja Klimatyczna i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wraz z 25 innymi organizacjami wystosowali List Otwarty do Premiera Donalda Tuska. Apelują w nim o uwzględnienie roli odnawialnych...

Cele UE na 2030 rok szansą na rozwój polskiej gospodarki


Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizował 26 lutego 2014 roku debatę online „Polska wobec celów pakietu energetyczno-klimatycznego UE na 2030 rok”. Punktem wyjścia do niej było założenie, że Unia...

Koalicja Klimatyczna oceniła cele KE na 2030 rok


Część propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską w komunikacie dotyczącym ram politycznych na lata 2020 - 2030 dotyczących klimatu i energii Koalicja Klimatyczna ocenia jako zbyt mało...

Koalicja Klimatyczna komentuje nowy projekt ustawy o OZE


Koalicja Klimatyczna wnioskuje o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 12.11.2013 r. i szybki powrót do prac nad projektem Ustawy o OZE z dnia 4.10.2012...

COP19 poniżej oczekiwań, ale jest szansa na porozumienie


Światowe porozumienie klimatyczne nadal jest możliwe. W końcowym dokumencie udało się zawrzeć konkretne kroki, które wszystkie państwa powinny podjąć w ciągu najbliższych dwóch lat.