Artykuły z Tagiem - Warszawa

Świętowaliśmy dla Ziemi


Mieszkańcy Warszawy i okolic zainteresowani ekologią, odnawialnymi źródłami energii oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatu spotkali się podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi 27 kwietnia na Polu...

Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech


SGGW, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska i Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zorganizowały konferencję "Energetyka rozproszona i...

COP19 poniżej oczekiwań, ale jest szansa na porozumienie


Światowe porozumienie klimatyczne nadal jest możliwe. W końcowym dokumencie udało się zawrzeć konkretne kroki, które wszystkie państwa powinny podjąć w ciągu najbliższych dwóch lat.

Koalicja Klimatyczna wypowiada się na COP19


Przedstawicielka Koalicji Klimatycznej, w imieniu Koalicji oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej przemawiała na Obradach Wysokiego Szczebla Szczytu Klimatycznego COP19 w Warszawie.

Polska prezydencja na COP jest nieskuteczna


Koalicja Klimatyczna oceniła polską prezydencję. Według jej przedstawicieli zapowiadany na otwarciu szczytu sukces negocjacyjny naszej prezydencji oddala się coraz bardziej.