Artykuły z Tagiem - niskoemisyjność

Konsultacje KE ws. polityki klimatyczno-energetycznej do 2030


Koalicja Klimatyczna apeluje o podjęcie przez Unię Europejską bardziej zdecydowanych działań i konsekwentne kontynuowanie ich do roku 2030 oraz dalej do roku 2050. UE musi ograniczać emisję gazów...

Jak stworzyć niskoemisyjną Polskę 2050


Po ponad roku prac, konsultacji i spotkań z ekspertami powstał wspólny raport Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Instytutu Badań Strukturalnych, przy współpracy Europejskiej Fundacji Klimatycznej,...

Odpowiedź Koalicji Klimatycznej


Odpowiedź Koalicji Klimatycznej na posłanie do uczestników konferencji Polska 2050 - węgiel, a gospodarka niskoemisyjna.

Polska 2050 – węgiel a gospodarka niskoemisyjna


W czwartek, 14 lutego odbyła się w Warszawie konferencja "Polska 2050 - węgiel a gospodarka niskoemisyjna", na której zaproszeni goście oraz uczestnicy dyskutowali o kosztach i korzyściach...

Polska przyłącza się do europejskiej kampanii


Ponad 50 proc. Europejczyków deklaruje podejmowanie działań na rzecz poprawy klimatu. W celu promowania dobrych postaw oraz dostarczenia społeczeństwu wiedzy i praktycznych rozwiązań Komisja...