Odpowiedź Koalicji Klimatycznej

Odpowiedź Koalicji Klimatycznej

Odpowiedź Koalicji Klimatycznej


18 lutego 2013

Odpowiedź Koalicji Klimatycznej na posłanie do uczestników konferencji Polska 2050 - węgiel, a gospodarka niskoemisyjna.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie organizowaną przez Koalicję Klimatyczną konferencją "Polska 2050 - węgiel, a gospodarka niskoemisyjna". Jednocześnie wyrażamy żal, że posłanie skierowane przez Państwa do uczestników tej konferencji i członków Koalicji Klimatycznej przekazane zostało mediom, a nie adresatom. W naszym przekonaniu obniża to standardy dyskusji publicznej i ogranicza możliwość jej prowadzenia. Trudno jest nam także odnosić się do zawartych w posłaniu pomówień i fałszywych informacji. Stąd też odniesiemy się tylko do zawartych w piśmie zarzutów o charakterze merytorycznym.

Piszecie Państwo, że nie interesuje nas to, "...że połowa z 800 zdolnych do pracy mężczyzn z naszego regionu musiało wyjechać za chlebem za granicę...". Trudno o bardziej chybiony zarzut. Z jednej strony bowiem Koalicja Klimatyczna podejmowała w ostatnim czasie wiele wysiłków, aby doprowadzić do wpisania do nowych ustaw przepisów mających na celu rozwój energetyki obywatelskiej, zapewniającej stworzenie w Polsce około 300 tys. nowych miejsc pracy. Wprowadzenie tych przepisów zablokowała m.in. działalność lobbingowa wielkich koncernów węglowych. Z drugiej strony postulowana przez Państwa budowa kompleksu energetycznego oznaczać będzie wysiedlenie kilkuset gospodarstw rolnych i likwidację wielu drobnych zakładów, stanowiących miejsce życia i pracy dla ponad 2000 osób. Mieszkańców Państwa gmin. Wierzymy, że ich los także Państwa interesuje.

Zadziwiające są Państwa zarzuty w stosunku do Koalicji Klimatycznej oraz wójta gminy Gubin o blokowanie rozwoju na tym terenie energetyki opartej na wykorzystaniu lokalnych zasobów odnawialnych. Doskonale bowiem wiecie Państwo o tym, że potencjalnych inwestorów tego typu inwestycji nie odstraszają domniemane działania organizacji ekologicznych czy domniemany sprzeciw władz lokalnych, ale blokowanie tych inwestycji przez władze województwa lubuskiego oraz brak właściwych przepisów na poziomie krajowym. Tym niemniej deklarujemy, że jesteśmy gotowi współpracować z Państwem na rzecz rozwoju w Waszych gminach energetyki odnawialnej.

Piszecie Państwo, że planowana przez PGE inwestycja przyczyni się do poprawy dobrobytu naszego kraju. Jesteśmy innego zdania. Uważamy, że nie tylko będzie miała ona szkodliwy wpływ na jakość życia mieszkańców Państwa gmin oraz całego naszego kraju, ale zablokuje możliwość rozwoju innowacyjnych sektorów gospodarki, tworzących nowe miejsca pracy. Sprzyjać to będzie dalszej ucieczce młodych, dobrze wykształconych ludzi z Polski.

Zarzucacie nam Państwo, że jednostronnie podchodzimy do kwestii energetyki węglowej. Nam jednak zależy właśnie na tym, by podejście do węgla jednostronne nie było. Ujawniamy rzeczywiste koszty energetyki węglowej, ponieważ są one przez koncerny węglowe ukrywane lub ignorowane, a mają kluczowe znaczenie dla jakości życia. Gdybyście Państwo zdecydowali się wziąć udział w naszej konferencji, moglibyście zapoznać z danymi naukowymi Międzynarodowej Organizacji Zdrowia mówiącymi o tym, że energetyka węglowa wpływa na zwiększenie umieralności niemowląt i obniżenie poziomu ich inteligencji, obniżenie średniej długości życia, zwiększenie zachorowań na choroby układu krążenia, płuc i zachorowań alergicznych. Biorąc udział w konferencji moglibyście też państwo posłuchać doktor nauk medycznych ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mówiącej o problemach zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Czy zdrowie ludzi żyjących na terenie Państwa gmin i na sąsiadujących z nimi terenach, w tym Państwa i Państwa dzieci, nie jest dla Państwa ważne?

O tym, że nie zamykamy się na inne opinie - co nam Państwo zarzucacie - świadczy fakt, że zaprosiliśmy do udziału w konferencji przedstawicieli Związku Zawodowego Górników oraz przedstawicieli koncernów energetycznych działających w Polsce. Konferencja była otwarta dla wszystkich. Ubolewamy, że Państwa na niej zabrakło i zamiast w trakcie konferencji skonfrontować Państwa opinie ze stanowiskiem Koalicji Klimatycznej kontaktujecie się Państwo poprzez media. Jeśli jednak Państwo zechcecie dyskutować z nami bezpośrednio i merytorycznie, jesteśmy gotowi do takiej debaty.

Z poważaniem,

Sekretariat Koalicji Klimatycznej w imieniu członków Koalicji:

Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.