Polska przyłącza się do europejskiej kampanii

Polska przyłącza się do europejskiej kampanii

Polska przyłącza się do europejskiej kampanii


12 października 2012

Ponad 50 proc. Europejczyków deklaruje podejmowanie działań na rzecz poprawy klimatu. W celu promowania dobrych postaw oraz dostarczenia społeczeństwu wiedzy i praktycznych rozwiązań Komisja Europejska rozpoczyna kampanię „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada”. Partnerami kampanii w Polsce są Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Stop CO2. Rusz się, Koalicja Klimatyczna. Działania kampanii będą trwały do 2013 roku.

Connie Hedegaard - komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu - we współpracy z ponad 70 organizacjami z całej Europy, zainaugurowała 8 października br. ogólnoeuropejską kampanię informacyjną. Zadaniem kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.” jest pokazanie, że działania dotyczące klimatu mogą zwiększyć dobrobyt i przynieść korzyści gospodarcze obywatelom Europy. Celem kampanii jest również zwrócenie uwagi w debacie związanej z klimatem, na to jak istotne są praktyczne rozwiązania, które przynoszą korzyści i pozwalają uzyskać oszczędności pieniędzy, czasu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

W całej Europie można znaleźć wiele przykładów inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatu, prowadzących do ograniczenia zanieczyszczenia CO2 i poprawy jakości życia Europejczyków. Jednym z przykładów jest dworzec główny w Sztokholmie, w którym do ogrzania pobliskiego biurowca wykorzystuje się ciepło ciał pasażerów. Takie działanie wpływa nie tylko na ograniczenia emisji dwutlenku węgla, poprawia także efektywność kosztową dworca. Dzięki wykorzystanemu systemowi rachunki za energię dla tego budynku zmniejszyły się o 20-25 proc. Kolejnym przykładem może być duńska szkoła Gedved w miejscowości Horsens. Wykorzystanie energii słonecznej pozwala zaoszczędzić placówce rocznie 30 tys. euro, które są przeznaczane na poprawę edukacji.

„Mamy wybór: możemy DZIAŁAĆ, wykorzystując wiedzę na temat zmiany klimatu albo siedzieć bezczynnie i obserwować pogarszającą się sytuację. Obie opcje kosztują. Dlaczego nie mielibyśmy stworzyć świata, jaki lubimy, z klimatem, który nam odpowiada, dopóki mamy na to jeszcze czas? Celem kampanii jest skoncentrowanie europejskiej debaty na możliwych rozwiązaniach i powodach, dla których ich nie stosujemy” - powiedziała Connie Hedegaard.

Osią kampanii ma być strona internetowa, dostępna we wszystkich 23 językach UE. Serwis internetowy będzie platformą, na której obywatele, przedsiębiorstwa i grupy lokalne będą mogły przedstawiać, promować i prowadzić dialog na temat rozwiązań służących ograniczeniu emisji. W ramach planowanych działań, na stronie internetowej zostanie ogłoszony ogólnoeuropejski konkurs na najlepsze i najbardziej oryginalne rozwiązanie, które wpływa pozytywnie na klimat.

W ramach kampanii, organizatorzy będą zapraszali i nawiązywali współpracę z partnerami – organizacjami, których celem jest realizowanie działań dążących do poprawy klimatu. Obecnie należy kampania poparło ponad 70 organizacji obejmujących stowarzyszenia biznesowe, uniwersytety, organizacje pozarządowe i instytucje rządowe.

Podczas inauguracji kampanii pod hasłem „Wizje świata, jaki lubisz” komisarz Hedegaard, Sekretarz Stanu Wielkiej Brytanii ds. Energii i Zmiany Klimatu Ed Davey oraz inni prelegenci rozpoczęli debatę, w której uczestniczyli partnerzy kampanii i obywatele. Dyskusję można oglądać na żywo na profilu kampanii na Facebooku oraz komentować na Twitterze.

W latach 2012-2013 zorganizowane zostaną kolejne wydarzenia w różnych państwach członkowskich, w tym w Bułgarii, Polsce, Portugalii i we Włoszech.

Kontekst i tło kampanii
Działania kampanii zostały zaplanowane do końca 2013 r. Zostaną w niej zaprezentowane efektywne ekonomiczne oraz skuteczne rozwiązania w zakresie spełnienia celu UE, polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. do 2050 r.

Kampania stanowi uzupełnienie „Planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” Komisji z marca 2011 r.. Dokument wyznacza sposoby znacznych, ale opłacalnych ograniczeń emisji w głównych sektorach gospodarki. W planie działania wykazano, że stworzenie gospodarki niskowęglowej umożliwi zwiększenie inwestycji w „czyste” technologie i infrastrukturę, np. inteligentne sieci elektryczne. Ponadto sugerowane rozwiązania mogą znacznie zmniejszyć import ropy i gazu.

W średnioterminowej perspektywie do 2020 r. UE zamierza ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc, zwiększyć efektywność energetyczną o 20 proc. i zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym do 20 proc. Obecnie emisje UE są o 17 proc. niższe niż w roku 1990.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://world-you-like.europa.eu/pl/

Dodatkowe informacje
Inaugurację można oglądać na żywo na stronie kampanii na Facebooku: www.facebook.com/EUClimateAction. Dyskusja prowadzona będzie na Twitterze: #worldulike.
Strona internetowa kampanii: http://world-you-like.europa.eu. Na stronie dostępne są informacje prasowe i zdjęcia.
Lista projektów w całej UE: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories
Dalsze informacje na temat „Planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” znajdują się na stronie internetowej DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Partnerzy kampanii:

STOP CO2. Rusz się!

Koalicja Klimatyczna

KAPE