Konsultacje KE ws. polityki klimatyczno-energetycznej do 2030

Konsultacje KE ws. polityki klimatyczno-energetycznej do 2030

Konsultacje KE ws. polityki klimatyczno-energetycznej do 2030


02 lipca 2013

Koalicja Klimatyczna apeluje o podjęcie przez Unię Europejską bardziej zdecydowanych działań i konsekwentne kontynuowanie ich do roku 2030 oraz dalej do roku 2050. UE musi ograniczać emisję gazów cieplarnianych i jednocześnie budować niskoemisyjną zrównoważoną gospodarkę.

Potrzebna nam gospodarka o wysokiej efektywności wykorzystania zasobów, niezależna od cen i dostaw surowców energetycznych, tworzącą zielone miejsca pracy oraz zapewniająca przyjazne i zdrowsze środowisko życia dla mieszkańców UE, a także ludzi żyjących poza nią. Niezbędne są rozwiązania i dla rosnącego bezrobocia wśród młodych ludzi i dla naszego negatywnego wpływu środowisko, przekładającego się na pogarszanie się jakości życia. Wbrew pozorom odpowiedź na tak różne problemy może być taka sama.

W maju 2013 roku poziom CO2 w atmosferze przekroczył 400 ppm po raz pierwszy od milionów lat. Zmiany klimatu już w chwili obecnej niosą ze sobą poważne ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje na całym świecie. Wystarczy wziąć pod uwagę tylko wyraźnie widoczne w Europie nasilanie się skali i częstotliwości ekstremów pogodowych, by uznać konieczność podejmowania zdecydowanych działań redukcyjnych i adaptacyjnych - tu i teraz.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej osiągnięcie ograniczenia globalnego wzrostu średniej temperatury globalnej do 2°C staje się z każdym rokiem coraz droższe i coraz trudniejsze do osiągnięcia. Części emisji nie da się już uniknąć. Sama istniejąca obecnie infrastruktura (elektrownie, fabryki, budynki) będzie źródłem aż 80% maksymalnej ilości CO2, które możemy wyemitować do 2035 r., jeśli nie chcemy przekroczyć granicy 2°C. Jeżeli przed 2017 r. nie zostaną podjęte niezbędne działania redukcyjne, to do tego roku zdążymy wykorzystać wszystkie „dopuszczalne” z punktu widzenia nauki emisje. Potem przekroczymy bezpieczne limity. Szybkie upowszechnienie technologii efektywnościowych przedłużyłoby ten termin do 2022 r., dając czas na przyjęcie i wdrożenie niezbędnego globalnego porozumienia w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych [1].

Jednocześnie raport UNEP „W kierunku zielonej ekonomii” (Towards Green Economy [2]) szacuje, iż chronienie klimatu poprzez przechodzenie do gospodarki nisko-emisyjnej przyczyni się do takiego samego, jeśli nie wyższego światowego wzrostu gospodarczego, jakiego moglibyśmy się spodziewać zgodnie z obecnie wykorzystywanymi modelami ekonomicznymi.

Tutaj znajdziesz odpowiedź Koalicji Klimatycznej na konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie Zielonej Księgi „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030”, ogłoszone w formie pytań w dn. 27.03.2013. 

[1] World Energy Outlook 2012 Synteza Polish translation. International Energy Agency. 2012

[2] Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, United Nations Environment Program