Koalicja Klimatyczna o przyszłym, globalnym porozumieniu klimatycznym

Koalicja Klimatyczna o przyszłym, globalnym porozumieniu klimatycznym

Koalicja Klimatyczna o przyszłym, globalnym porozumieniu klimatycznym


26 czerwca 2013

Koalicja Klimatyczna wzięła udział w konsultacjach KE pod nazwą: „Międzynarodowe porozumienie w sprawie zmiany klimatu planowane na 2015 r.: Kształtowanie międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu po 2020 r.”.

W opinii Koalicji klimatycznej światowe porozumienie, które ma być zawarte w 2015 r., musi realizować długofalową wizję wypracowaną przez Strony w ramach Grupy Roboczej ds. Platformy z Durbanu. Strony porozumienia powinny podjąć ponowne zobowiązanie do zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury poniżej poziomu 2°C. Światowe emisje muszą zostać ograniczone do roku 2050 o 50 – 80% poniżej poziomu z 1990 r.

Koalicja Klimatyczna popiera też ideę i zachęca do włączenia głównych światowych gospodarek w działania w zakresie polityki klimatycznej. Przestawienie globalnej gospodarki na nisko-, a docelowo zeroemisyjne tory wymagać będzie długofalowego planowania. W celu zapewnienia, że trajektorie emisji są zgodne z globalnym budżetem węglowym istotne jest, aby wszystkie kraje rozwinięte przygotowały plany działań na rzecz gospodarki zeroemisyjnej, a kraje rozwijające się – plany działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej tak szybko, jak to tylko możliwe.

Tutaj można znaleźć pełny tekst odpowiedzi Koalicji Klimatycznej na konsultacje Komisji Europejskiej: „Międzynarodowe porozumienie w sprawie zmiany klimatu planowane na 2015 r: Kształtowanie międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu po 2020 r.”.