Jak rozmawiać ze społeczeństwem o klimacie?

Jak rozmawiać ze społeczeństwem o klimacie?

Jak rozmawiać ze społeczeństwem o klimacie?


25 października 2013

Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Polską Akademią Nauk, Fundacją im. Heinricha Bölla oraz Koalicją Klimatyczną zorganizowali wspólnie w październiku międzynarodową konferencję: „Nauka o zmianach klimatu - jak rozmawiać ze społeczeństwem?”.

W konferencji wziął udział wybitny naukowiec prof. Hans Joachim Schellnhuber stojący na czele Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). W swojej prezentacji odniósł się do wyników badań dotyczących naukowych podstaw zmian klimatu uzyskanych przez I Grupę Roboczą w ramach V Raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPPC).

Natomiast przedstawiciel Science Media Centre z Wielkiej Brytanii, Tom Sheldon, opowiedział o sposobach komunikowania wyników badań i studiów naukowych szerokiej społeczności. Podczas dwóch paneli dyskusyjnych, w których wzięli udział krajowi specjaliści w dziedzinach zmian klimatu i komunikacji, kluczową sprawą była próba znalezienia odpowiedzi na dwa pytania: Jak komunikować wyniki badań naukowych w sprawach zmian klimatu społeczeństwu? oraz Co oznaczają dla Polski wyniki badań I Grupy Roboczej zaprezentowane w V Raporcie IPCC?
Szersza relacja z wydarzenia już wkrótce.