Jaka polityka żywnościowa dla Warszawy?

Jaka polityka żywnościowa dla Warszawy?

Jaka polityka żywnościowa dla Warszawy?


25 czerwca 2024

CoopTech Hub, Warszawska Izba Gospodarcza, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie "Zostań w Polsce", Fundacja im. Heinricha Bölla oraz Koalicja Klimatyczna zapraszają na spotkanie "Jaka polityka żywnościowa dla Warszawy?", które odbędzie się w środę 26 czerwca, g. 18:00, na ulicy Kopernika 30 w Warszawie.

Podczas spotkania sformułujemy rekomendacje zmian do istniejącego już dokumentu polityki żywnościowej Warszawy. Przedstawimy postulaty związane z kwestiami zarówno społecznymi, jak i środowiskowymi zawartymi w dokumencie. Następnie odbędzie się dyskusja wokół tychże postulatów. Zbierzemy wnioski z dyskusji w dokument podsumowujący, na bazie którego może powstać nowa polityka żywnościowa dla Warszawy.

Gdzie?

W siedzibie KZRS „Samopomoc Chłopska” (ul. Kopernika 30, Warszawa).

Kiedy?

26 czerwca, środa, g. 18:00-20:00.

Plan spotkania:

18:00 - 19:00 Wprowadzenie do tematu i przedstawienie postulatów

Aneta Englot (KZRS "Samopomoc Chłopska) - Powitanie gości i przedstawienie koncepcji sklepu spółdzielczego.

Adriana Porowska (m.st. Warszawa) - o przyszłości dokumentu "Polityka żywnościowa m. st. Warszawy"

Joanna Erbel (CoopTech Hub) - Wprowadzenie do idei spotkania (dlaczego tak ważne jest obecnie skupienie się na suwerenności żywnościowej)

Zbigniew Karaczun (Koalicja Klimatyczna) - znaczenie zamówień publicznych, kwestie środowiskowe

Katarzyna Banul-Wójcikowska (Instytut Spraw Publicznych)

Alicja Wójcik (CoopTech hub) - znaczenie targowisk i rynków hurtowych w polityce żywnościowej (wnioski ze spotkania, które odbyło się 17.06)

(przerwa 15 min)

19:00 - 20:00 Dyskusja oraz zbieranie wniosków

Szczegóły:

Suwerenność żywnościowa definiowana jako możliwość decydowania o produkcji i konsumpcji żywności, to także prawo do żywności zdrowej, lokalnej oraz produkowanej w sposób sprawiedliwy społecznie i ekologicznie odpowiedzialny. To kwestia zarówno naszego bezpieczeństwa, zdrowia jak i solidarności z rolnikami i rolniczkami. Istotną rolę we wspieraniu suwerenności żywnościowej mają miasta. Mogą to robić przez tworzenie ram i przestrzeni, które umożliwią bezpośrednią współpracę rolników i konsumentów, propagowanie wiedzy na temat żywności i jej produkcji, tworzenia i korzystania z krótkich łańcuchów żywności oraz pokazywania korzyści z nich wynikających. Polityka żywnościowa powinna być ważnym obszarem współpracy miast i obszarów wiejskich, w tym tworzenia metropolitalnych partnerstw żywnościowych.

Samorządy mogą wspierać lokalne rolnictwo przez zabezpieczenie odpowiedniej infrastruktury pod sklepy, bazary i hale targowe oraz wyznaczenie przestrzeni do handlu bezpośredniego. Ważne są również zamówienia publiczne promujące krótkie łańcuchy dostaw, tworząc stabilny rynek zbytu dla lokalnych gospodarstw. Szkoły, placówki opiekuńcze, szpitale powinny być zaopatrywane w żywność wysokiej jakości gwarantującą wszystkie niezbędne składniki odżywcze, które nie zawierające szkodliwych pozostałości, najlepiej gdy pochodzą z lokalnej, ekologicznej produkcji.

Ważny jest również rozwój rolnictwa miejskiego, zarówno w postaci foodtechów, farm miejskich, jak i ogrodów społecznych, działkowych oraz ogrodów przyszkolnych. Warto też wprowadzić do instytucji podległych samorządom programy przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Samorządy w różny sposób podchodzą do tematu suwerenności żywnościowej. Najodważniejsze rozwiązania możemy znaleźć we wrocławskich dokumentach strategicznych, gdzie jeden ze scenariuszy przyszłości foresightu Wrocław 2050 zakłada, że 30% żywności będzie produkowana w mieście.

Narzędziem do zabezpieczania suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego są takie dokumenty, jak polityki żywnościowe. Warszawa nie przyjęła dotąd takiej polityki, a jej projekt z maja 2022 roku powstawał w zupełnie innym kontekście społeczno-geopolitycznym. Nie uwzględnia również dotychczasowych działań podjętych przez samorząd w ramach projektów europejskich takich jak Warszawski Food Lab.

Dlatego jako grupa organizacji zapraszamy do rozmowy na temat suwerenności żywnościowej Warszawy. Sprawdźmy, jak obecnie powinna być skonstruowana polityka żywnościowa Warszawy, aby wspierać już toczące się procesy oraz zadbać o naszą bezpieczną przyszłość. Jak wspierać polskie rolnictwo, lokalnych rolników i przedsiębiorców działających w obszarze produkcji i przetwórstwa żywności? Jak promować patriotyzm gospodarczy, który przekłada się na rozwój kraju oraz skracanie łańcuchów dostaw - tak ważne z perspektywy ochrony klimatu, zasobów przyrodniczych oraz poprawy sytuacji dochodowej rolników?

Udział w wydarzeniu potwierdziła Adriana Porowska, wiceprezydentka miasta odpowiedzialna za prace nad polityką żywnościową dla m.st. Warszawy, prof. Zbigniew Karaczun (Koalicja Klimatyczna), Katarzyna Banul-Wójcikowska (Instytut Spraw Publicznych), Aneta Englot (KZRS “Samopomoc Chłopska”). Będą z nami również przedstawiciele i przedstawicielki Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz obsługujących Warszawę – rynków hurtowych.

Prowadzenie spotkania: Joanna Erbel (CoopTech Hub, Spółdzielnia MOST)