Autorzy

PytaMY o zielone przed wyborami samorządowymi


Samorządy odegrają istotną rolę w ogólnokrajowych staraniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu. W związku z tym zachęcamy do udziału w przedwyborczej akcji obywatelskiej "Pytamy o zielone"!...

SUV-y rosną o 1 cm co dwa lata. Czy zapłacimy za parking?


Ponad połowa nowych pojazdów jest zbyt szeroka na wiele miejsc parkingowych w europejskich miastach. Jest szansa, że stolica Francji przetestuje rozwiązanie dla tego problemu. Mieszkańcy i mieszkanki...

Ambitny cel klimatyczny na 2040 jest w interesie Polski


Koalicja Klimatyczna z niepokojem przyjmuje oświadczenia niektórych przedstawicieli strony rządowej, którzy odżegnują się od poparcia dla celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040...

„Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość”: Raport


Podczas I Ogólnopolskiej Debaty „Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość” poszukiwano drogi odejścia od przemysłowej produkcji żywności, bezwzględnie eksploatującej zasoby przyrody i szkodzącej...

Podsumowanie 2023 roku w Koalicji Klimatycznej


Dziękujemy za 2023 rok! Za troskę o przyszłość, za dążenie do pogłębiania wiedzy, za poszukiwanie i wspieranie rozwiązań, które mogą zatrzymać zmiany klimatu i niszczenie środowiska, a wreszcie za...