Artykuły z Tagiem - węgiel

Skamielina dnia na COP20 za uzależnienie od węgla


W czwartek 11 grudnia, Polska zajęła drugie miejsce w konkursie na Skamielinę dnia, nagrodę przyznawaną na sesjach negocjacji klimatycznych ONZ za „złe zachowanie” – najbardziej szkodliwe dla klimatu...

Sukces pisany węglem


Koalicja Klimatyczna z zadowoleniem przyjęła fakt, że przywódcy europejscy, w tym polska Premier Ewa Kopacz, zaakceptowali cele unijnej polityki klimatycznej do roku 2030. Jednocześnie Koalicja...

Łańcuch ludzi STOP odkrywce!


W proteście przeciwko planowanym nowym kopalniom odkrywkowym ośmiokilometrowy łańcuch ludzi połączył 23 sierpnia szkołę podstawową w Grabicach (Polska) z kościołem w Kerkwitz (Niemcy).

7,5 miliarda złotych poszło z dymem


W latach 2005-2012 sektor energetyczny otrzymał prawie 7,5 mld złotych wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą, z czego 5 mld nie miało uzasadnienia ekonomicznego. To niezgodne z...