Ochrona zdrowia i budżetu w Polsce a model węglowego rozwoju Polski

Ochrona zdrowia i budżetu w Polsce a model węglowego rozwoju Polski

Ochrona zdrowia i budżetu w Polsce a model węglowego rozwoju Polski


12 listopada 2014

Pod takim tytułem 4 listopada br. odbyła się w Sejmie już druga konferencja Ogólnopolskiej Koalicji Rozwój TAK – Odkrywki NIE.

Konferencji patronowali: posłanka Anna Grodzka, Partia Zieloni (reprezentowana zarówno przez panią posłankę, jak i Agnieszkę Grzybek – współprzewodniczącą Partii Zieloni) oraz Zespół Parlamentarny Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „FAIR”.

Przed konferencją odbył się briefing prasowy, podczas którego wystąpili jej główni uczestnicy – prelegenci i patroni. I już w jego trakcie – za sprawą pytań wieloletniego posła i geologa Jana Rzymełki oraz red. Janusza Witczyka (portal Sunny Horizon) – doszło do ciekawej wymiany zdań.

Relacja z briefingu: https://www.youtube.com/watch?v=TVcPaTtFU6o&feature=youtu.be
Obaj panowie byli później, obok dwóch przedstawicieli Związku Zawodowego „Sierpień 80”, aktywnymi uczestnikami konferencji, na której debatowano nad ważnymi dla kraju kwestiami: wpływem spalania węgla na zdrowie publiczne oraz problemem zanieczyszczenia powietrza z powodu tzw. niskiej emisji. Główna, zawarta w tytule idea konferencji była prosta i jednoznaczna: Nie da się dbać o wysoką jakość naszego powietrza – a więc naszego zdrowia i życia pozostając przy dotychczasowym modelu węglowego rozwoju Polski.

Występujący na konferencji dr Piotr Dąbrowiecki – Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych Na Astmę Alergię i POChP wygłosił referat na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, w którym stwierdził: „W Polsce 4 mln osób jest chorych na astmę, a ok. 2,5 mln na POChP, główną przyczyną zachorowań jest palenie papierosów, ale również zła jakość powietrza (…)”.

Łukasz Adamkiewicz – doradca ds. węgla i zdrowia Health and Environment Alliance przypomniał wnioski z raportów na temat skutków zdrowotnych spalania węgla. Jednocześnie wskazał, że: „Co roku przedwcześnie umiera w Polsce ok. 45 tys. osób z powodu zanieczyszczeń powietrza – to oznacza, że co 10. zgon w naszym kraju spowodowany jest złą jakością powietrza (...)”.

Małgorzata Małochleb ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przedstawiła prezentację: Czyste powietrze dla ludzi i miasta – ochrona zdrowia na poziomie samorządu. Przykład Krakowskiego Alarmu Smogowego (KAS), w której przedstawiła skuteczną walkę krakowian z rekordową w ich mieście niską emisją.

W nawiązaniu do tego Agnieszka Grzybek – przewodnicząca Partii Zieloni powiedziała: „Niska emisja, czyli emisja ze spalania złej jakości paliw stałych (węgla i drewna) i odpadów w piecach przyczynia się do tego, że powietrze Polski należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu, związanego głównie z niską emisją, przekroczone są na terenie ponad 90 proc. stref, w których dokonuje się monitoringu jakości powietrza w Polsce”.

A posłanka Zielonych Anna Grodzka stwierdziła: „Polska powinna wykorzystać wielkie środki z funduszy pomocowych, które nam przyznano w zamian za niedawne wycofanie przez rząd weta w polityce energetyczno-klimatycznej, na solidną budowę podstaw gospodarki niskoemisyjnej w interesie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i energetycznego kraju oraz klimatu globu”.

Na zakończenie uczestnicy konferencji w apelu do premier Ewy Kopacz – lekarki zwrócili się o uwzględnienie w profilaktyce i polityce rządu działań na rzecz radykalnej poprawy jakości powietrza, którym oddychają wszyscy obywatele – dorośli i dzieci, łącznie z rządem.