KE ogłosiła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych

KE ogłosiła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych

KE ogłosiła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych


20 lipca 2016

Komisja Europejska przedstawiła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych krajów członkowskich w sektorach nieobjętych systemem EU ETS. Komunikat dotyczy podziału zobowiązań, wynikających z polityki klimatycznej UE 2030, zakładającej, że w latach 2021-2030 UE ograniczy emisje o 30% względem 2005 r. w sektorach non-ETS.

Przedstawiona propozycja Komisji Europejskiej jest daleko niewystarczająca, aby wypełnić postanowienia porozumienia paryskiego i zahamować wzrost średniej temperatury globalnej znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Sektory nieobjęte systemem EU ETS, czyli transport, budownictwo, rolnictwo i gospodarka odpadami, odpowiadają za aż 60% emisji GHG w Unii Europejskiej. Realizacja przyjętego w ramach polityki klimatycznej 2030 celu redukcji 30% emisji w sektorach non-ETS pozwoli ograniczyć wzrost temperatury globalnej do 2-2,4 stopnia Celsjusza, co jest znacznie powyżej poziomu ustalonego w grudniu podczas szczytu klimatycznego w Paryżu (COP21).
 
„Komisja Europejska w swoim komunikacie podkreśla konieczność szybkiej transformacji i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną oraz przypomina o roli EU jako lidera w walce ze zmianami klimatu. Jednocześnie ciągle nie zauważa, że unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 ustalony w październiku 2014 roku jest stanowczo za niski, by wypełnić zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. Oczywiście dobrze, że KE zaproponowała zróżnicowany, ale prawnie obowiązujący państwa członkowskie poziom redukcji gazów cieplarnianych w sektorach non-ETS. Trudno jednak nie zauważyć, że projekt zawiera pewne negatywne i potencjalnie niebezpieczne zapisy. Ponadto Komisja nie wykorzystała okazji, aby zaproponować regularny przegląd postawionych celów i wprowadzić mechanizm, który sprawiałby, że możliwe do realizacji wyższe cele redukcji gazów stawałyby się automatycznie prawnie obowiązujące.” – podkreśla Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej.
 
Propozycja podziału zobowiązań przedstawiona przez Komisję Europejską zakłada, że kraje wysokorozwinięte mają dokonać znacznie większej redukcji gazów cieplarnianych niż państwa o niższym PKB. Najwyższe cele posiadają Luksemburg i Szwecja (o 40%), Finlandia i Dania (39%) oraz Niemcy (38%). Wśród krajów o najniższych zobowiązaniach znajduje się między innymi Polska (7%), pomimo że jej możliwości redukcji emisji w sektorach non-ETS są znacznie większe. Niższy cel posiadają jedynie trzy inne kraje: Łotwa (6%), Rumunia (2%) i Bułgaria (0%).

Więcej na temat możliwości redukcji emisji w jednym z sektorów non-ETS można odnaleźć w najnowszej publikacji Koalicji Klimatycznej pt. "Jak ograniczyć emisje w transporcie drogowym?