Artykuły z Tagiem - EUETS

Jak stworzyć niskoemisyjną Polskę 2050


Po ponad roku prac, konsultacji i spotkań z ekspertami powstał wspólny raport Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Instytutu Badań Strukturalnych, przy współpracy Europejskiej Fundacji Klimatycznej,...