Zapraszamy na „Klimat dla rolników”

Zapraszamy na „Klimat dla rolników”

Zapraszamy na „Klimat dla rolników”


13 listopada 2014

Seminarium „Klimat dla rolników – współpraca z korzyścią dla rolników i klimatu” odbędzie się 27-28 listopada 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Jak chronić klimat, będąc rolnikiem lub konsumentem żywności?

Wpływ zmiany klimatu na rolnictwo jest coraz bardziej odczuwalny w Europie i na świecie. Rolnictwo – jedna z przyczyn oraz ofiara zmiany klimatu – może być również najlepszym narzędziem do jego ochrony.

Seminarium skierowane jest do rolników i przedstawicieli organizacji oraz instytucji zajmujących się zrównoważonym rolnictwem i przetwórstwem żywności. Do udziału zapraszamy szczególnie te osoby, które wyrażają gotowość współpracy i dalszego przekazywania zdobytej wiedzy w swoim środowisku.