Uwagi do POIS

Uwagi do POIS

Uwagi do POIS


24 lipca 2013

Koalicja Klimatyczna, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Eko-Unia złożyły uwagi do POIS. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje priorytety: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne na perspektywę finansową 2014-2020.

Uwagi zostały przygotowane i złożone w imieniu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Koalicji Klimatycznej oraz Eko-Unii. Organizacje te są reprezentowane w grupie roboczej ds. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w której skład wchodzą Marta Wiśniewska, Dorota Zawadzka-Stępniak, Agata Bator i Patrycja Romaniuk.