Artykuły z Tagiem - Uwagi

Uwagi Koalicji do polityki energetycznej Polski do 2050 roku


Zdaniem ekspertów Koalicji Klimatycznej „Polityka energetyczna Polski do 2050 roku” powinna uwzględniać rolę, jaką rodzime zasoby odnawialne (m.in. wiatr i słońce) mogą odgrywać w zmniejszeniu...

Uwagi do POIS


Koalicja Klimatyczna, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Eko-Unia złożyły uwagi do POIS. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje priorytety: gospodarkę...

Łupkami w swobody obywatelskie


Koalicja Klimatyczna zdecydowanie protestuje przeciwko planom polskiego rządu, który przy okazji pracy nad prawnymi ramami eksploatacji gazu łupkowego, chce zablokować udział społeczeństwa...